2024-03-05 19:03 (GMT+8)

Vip

Đặc quyền

THƯỜNG

ĐỒNG

BẠC

VÀNG

BẠCH KIM

Thành Viên

Mới Trọn Đời Trọn Đời Trọn Đời Trọn Đời Trọn Đời

Hoàn tiền

Hoàn tiền Casino trực tuyến 0.35% 0.45% 0.55% 0.65% 0.75%
Hoàn tiền thể thao 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80%
Hoàn tiền Quay hủ 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 1.00%

Tiền thưởng

Thưởng Sinh nhật - lên đến
500,000 VND
lên đến
2,000,000 VND
lên đến
3,500,000 VND
lên đến
10,000,000 VND
Thưởng Nâng cấp Khuyến mãi hấp
dẫn dành riêng
cho thành viên mới
500,000 VND 2,000,000 VND 3,500,000 VND 10,000,000 VND

Rút tiền

Tần suất Rút tiền 2 LẦN 2 LẦN 2 LẦN

VIP

2 LẦN

VIP

2 LẦN

Số tiền rút 600,000,000 VND 600,000,000 VND 600,000,000 VND

VIP

600,000,000 VND

VIP

600,000,000 VND

Kênh Rút tiền Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Việt Nam

VIP

MY, CBD, SG, VN, CN BANKS, CRYPTO

VIP

MY, CBD, SG, VN, CN BANKS, CRYPTO

XEM THÊM THÔNG TIN

  • Chương trình này dành cho tất cả thành viên ECLBET.
  • Thành viên sẽ nâng cấp bậc khi số tiền gửi đáp ứng yêu cầu , thành viên sẽ tự động đủ điều kiện trong chương trình VIP vào ngày hôm sau đến suốt đời.
    Ví dụ: Nếu số tiền gửi tích lũy 20 Tỷ VND vào ngày 5 tháng 10, bạn sẽ trở thành Thành viên Bạch Kim vĩnh viễn bắt đầu từ 2 giờ sáng ngày 6 tháng 10 đến suốt đời."
  • Thành viên có thể tận hưởng các lợi ích thành viên sau khi nhận được phần thưởng nâng cấp vào 2 giờ sáng ngày hôm sau."
  • Phần trăm tiền hoàn trả sẽ được nâng cấp trong tháng dựa theo bảng bậc thành viên ở trên.
  • Để nhận thưởng sinh nhật, thành viên vui long truy cập vào “ƯU ĐÃI CỦA TÔI” trong mục “Tài khoản của tôi” để gửi yêu cầu lên hệ thống.
  • Cấp bậc VIP của thành viên sẽ tồn tại vĩnh viễn.
  • ECLBET có quyền hủy quyền lợi thành viên VIP bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu thành viên vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Chung.
  • Điều Kiện và Điều Khoản Chung áp dụng.